Kopaninský hop 2018 - finále STEIN pohár

6.5.2018

Kopaninský hop – finále Stein poháru

Pořadatel:Spolek Psí škola Kopaniny

Místo konání:Kopaniny u Aše , GPS souřadnice: 50.2581292, 12.2215847

Rozhodčí:Antonín Grygar

 

PROGRAM:7:45 – 8:30 prezence

Jumping

Zkouška A1,A2,A3

Agility


 

Vyhlášení výsledků závodu

+ vyhlášení výsledků celého poháru


 

Startovné : je nevratné

Za prvního psa 350 Kč, druhý a další pes jednoho psovoda 250 Kč  NEČLEN KAČR + 100 Kč

č.účtu: 220398612/0600 , VS - číslo VP psa, zpráva pro příjemce: HOP (č.kola - 1,2,3 nebo vše)+ jméno psovoda + jméno psa

Přihlášení na všechny tři závody najednou

Celkové startovné za prvního psa 900,- Kč, druhého a dalšího psa jednoho psovoda 600,- Kč

Nečlen KAČR + 300 Kč / pes

 

VYHODNOCENÍ: Ceny pro první tři umístěné ve zkouškách i v jumpingu a agility pro všechny velikostní kategorie.

Vyhodnocení poháru – nejlepší týmy všech velikostních kategorií, speciální ceny

Podmínky účasti: Stáří psa nad 18 měsíců (včetně kategorie A0), psi musejí být klinicky zdraví s platným povinným očkováním, které bude kontrolováno na místě. Každý účastník je povinen se řídit zákonem 246/1992 Sb. v platném znění na ochranu zvířat proti týraní a Řádem agility ČR.

Pořadatel nezodpovídá za škody způsobené psovodem nebo psem a neodpovídá za ztrátu, zranění či úhyn psa.

Každý účastník je povinen důsledně udržovat čistotu v areálu konání závodů a přilehlém okolí.

Změna programu vyhrazena.

Přihlášky : v databázi https://www.kacr.info/competitions/2486

Omezený počet míst 80 týmů, o přihlášení rozhoduje datum přijetí platby.

Protest: po složení zálohy 500 Kč

Stravování: Zajištěno v místě závodu

Parkování: ½ areálu

 

SBÍRÁNÍ BODŮ

Bodováno 1.-10.místo v každém běhu, pro zisk bodů musíte být na těchto pozicích.Za čistý běh v první desítce jsou ještě bonusové body. V případě shodného počtu bodů na konci poháru rozhodne celkový součet časů.

1.místo 20 bodů

2.místo 19 bodů

3.místo 18.bodů........10.místo 11.bodů

bodová premie za čistý běh – 5 bodů

 

 

Proč Kopaninský hop pro dobrou věc?

Závody chceme pojmout opět netradičně. Výtěžek ze startovného bude předán spolku Hiporehabilitace a canisterapie Falco.Falco( loni to byl ještě Vraník – změna názvu s přechodem ze sdružení na spolek) je nezisková organizace věnující se handicapovaným klientům s pomocí svých a pronajatých koní. Dobrovolníci zde pracují s koňmi a klienty za dohledu fyzioterapeuta. Hipoterapie je totiž jednou z úžasných doplňkových léčebných terapií, kdy se využívá kůň a jeho pozitivní vliv na organismus klienta. Ať už fyzický, kdy vzorec chůze koně je stejný jako u člověka, tak psychický.Mezi klienty sdružení patří v posledních letech převážně děti. Mezi diagnozami se nejčastěji objevuje epilepsie, Downům syndrom, ADHD,autismus, DMO a mnoho dalších. Díky vybraným penězům budeme moci opět přispět na ustájení koní i obnovu vybavení a třeba i pořádání některé z akcí,kterých dělá spolek každý rok několik. Šek s částkou bude opět jako loni slavnostně předám během závodu.

 

 

SPONZOŘI

 

 

Marek Aichler - elektrikář

 

MUDr. Jan Svatek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist